K A S

KAS ir Latvijas Mākslas akadēmijas Audio-vizuālo mediju mākslas nodaļas Kustība.Attēls.Skaņa apakšnozare.


KAS apakšnozares programmā tiek apgūta animācijas režija, dažādi animācijas veidošanas paņēmieni, secīgi apgūti gan klasiskās, gan digitālās animācijas veidošanas principi. Tiek apzināts laikā bāzētu mediju dadzveidīgais pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā. 

Studējošie specializējas komunikatīvu attēlu radīšanā, teksta un attēla mijiedarbībā, kur izmantotā tehnoloģija (gan digitāla, gan analoga) variējas atkarībā no semestra uzstādījuma - teksta ilustrēšana, vizuālu stāstu veidošana personīgu vērojumu rezultātā, kā arī kustīga attēla, skaņas, telpisku struktūru un divdimensionāla attēla kombinēšana balstoties padziļinātā materiāla vai situācijas izpētē. Studējošie tiek iedrošināti savas personīgās un oriģinālās vizuālās izteiksmes meklējumos aiz akadēmiskā zīmējuma robežām.

Tiek apgūtas dažādas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību tiek veidoti semestra uzdevumi - to nodrošina moderni aprīkota foto studija, mūsdienu prasībām atbilstoša datorklase ar Wacom ierīcēm un sietspiedes darbnīca.

Studējošie beidzot KAS apakšnozari būs apguvuši nepieciešamās iemaņas lai viedotu komunikācijā balstītu mākslu, oriģinālas animācijas filmas un to scenārijus, izkops personīgo stilu, lai ilustrētu gan ar pašu idejas, gan citu autoru rakstītus tekstus. Spēs strādāt industrijā veidojot reklāmas, ilustrācijas grāmatām, žurnālu un avīžu rakstiem, spēs integrēt attēlu komunikatīvajā dizainā, sagatavot attēlus un grāmatas tipogrāfijas darbiem.

Animācijas režija
Pasniedzējs Edmunds Jansons

Studiju laikā tiek apgūts viss animācijas īsfilmas veidošanas process. Tiek apgūti režijas pamatprincipi. Dalībnieki apgūst dažādas stāsta veidošanas metodes, scenārija izstrādi, kadrējuma veidošanu, animatika veidošanu, animāciju, kompozīciju un montāžu.

Paralēli tam studenti tiek iepazīstināti ar dažādām animācijas tehnikām (klasisko 2d, cut out, digital cut out, stop motion, pixelaciju, bezkameras animāciju. u.c.). Kā arī, tiek sniegts īss ieskats animācijas attīstības vēsturē.

Liāna Mihailova "Drošsirdīgs mednieks" animācijas režija, KAS III kurss

Klasiskā animācija
Pasniedzēja Inga Prauliņa

Klasiskās animācijas kursa macību procesā tiek apgūti vizuāla tēla kustības attēlošanas pamati, paņēmieni, kā pārvaldīt laiku, telpu, objektu un tā deformāciju kustībā. Klasiskās animācijas pamatzināšanas ir zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli strādātu jebkurā animācijas tehnikā - vai tas būtu ar zīmuli uz papīra, vai datortehnika, vai leļļu, vai trīsdimensionālā datoranimācija.

Rasa Pavilona "Parkā" – klasiskās animācijas studijas, KAS I kurss

Digitālais attēls un kustība
Pasniedzējs Vents Āboltiņš

Digitāla attēla pielietojumi robežās starp foto un video. Timelapse, Hyperlapse, Stop-motion animācija, u.c.tml. Kursa mērķis ir apgūt digitālās fotokameras pareizu pielietošanu veidojot kadrā ilūziju par kustību - animāciju. Uzsvars tiek likts uz iespējami plašu šīs animācijas metodes pielietošanu iekļaujot tehniskus eksperimentus ar saturu, materiālu, gaismu, kustību un vidi. Tiek praktiski apgūti gaismošanas tehnikas pamatprincipi fotostudijas apstākļos izmantojot dažādus pastāvīgo gaismu veidus, digitālās spoguļkameras izmantošana animācijas veidošanai, foto optikas izvēle un pielietojums, dažādu statīvu un palīgstiprinājumu pielietojums animācijas uzstādījuma izveidei un izgaismošanai, darbs ar animācijas datorprogrammu Dragonframe, darbs pēcapstrādē izmantojot datorprogrammas Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Camera Raw, Adobe Bridge, LRTimelapse, u.c.

VKN/KAS 1. kursa grupas darbs "Ultimate Beat" stopframe animācija

Teksts un attēls
Pasniedzēja Maija Kurševa

Semestra projektu ietvaros tiks veidoti komunikatīvi mākslas darbi un izmēģināti dažādi vizuālu stāstu veidošanas paņēmieni – zīmējumu sērija, komikss, ilustrācija, izmantojot tradicionālās un digitālās tehnikas. Semestra darba izveides gaitā tiks iedrošināta dažādu mediju sapludināšana, brīvi variējot izteiksmes veidu (zīmējums, pašizdots zīns, kustīgs attēls, telpiska struktūra, video, utt) idejas realizēšanā. Izpētē balstītos projektos tiks strādāts gan ar citu autoru, gan pašu viedotiem tekstiem, domājot par teksta un attēla attiecībām, vienam medijam otru papildinot, nevis atkārtojot. 

Studējošie tiks atblastīti sava personīgā stila izveidē un attīstīšanā, piedalīsies gan starptautiskos, gan vietēja mēroga grafiskās mākslas konkursos. Tiks atbalstītas iniciatīvas veidot izstādes ārpus studiju programmas sadarbībā ar apakšnozares partneriem. 

Jāņa Dzirnieka veidotais zīns "Jugla"

Tipogrāfija un forma
Pasniedzējs Ivs Zenne

Poligrāfija un izdevējdarbība kopš Johana Gūtenberga ieviestās grāmatu iespiešanas tehnoloģijas ir attīstījusies un, sevišķi pēdējos divdesmit gados, krietni mainījusies. Datortehnoloģijas saīsinājušas un atvieglojusi izdevējdarbību un ielikusi dizainera-mākslinieka rokās gandrīz visu pirmsdrukas sagatavošanu, vienlaikus izvirzot augstas prasības gan par drukas procesu, gan datorsalikuma pamatprincipu pārzināšanā.

Kursā pētām un apgūstam izdevējdarbību no mākslinieka viedokļa – kā, respektējot dažādu drukas tehnoloģiju, materiālu un datorprogrammatūru prasības, panākt sev vēlamu rezultātu poligrāfijā. Apgūstam jaunākās iespējas publikāciju eksponēšanai digitālajā vidē. Vienlaikus cenšamies kopt tipografikas jeb burtveidolu un to salikumu grafisko valodu.

Digitālā foto pamati
Pasniedzējs Vents Āboltiņš

Studiju kursa ietvaros tiks iepazīti klasiskie un mūsdienu foto procesi, aprīkojums un apgūta fotogrāfēšanas prakse. Tiks iegūta spēja prasmīgi rīkoties ar fototehniku, kā arī apgūtas datorprogrammas, kas paredzētas foto attēlu korekcijai un apstrādei. Apgūti digitālās fotogrāfijas un apgaismojuma pamati, fotogrāfijas izteiksmes paņēmieni, lietderīga pieejamās aparatūras izmantošana – foto objektīva un tā konstrukcijas ietekme uz attēlu, fotoaparāta slēdža ātruma (laika) ietekme uz attēlu, dabīgais un mākslīgais apgaismojums, apgaismojuma ietekme uz attēlu, fotogrāfa darbs studijā ar modeli vai priekšmetiem, digitālā faila (fotogrāfijas) apstrādes pamati, fotogrāfiju apstrāde un izdrukāšana.

Digitālā video montāža
Pasniedzējs Aldis Kopštāls

Pirmā semestra laikā students iepazīstas ar analogā un digitālā kino montāžas vēsturi, digitālās montāžas programmatūras specifiku un montē paša filmētu videodarbu ievērojot skaņas ritma dalījumu. (30-120sek). Apgūst lineārās montāžas programmas Adobe Premiere (PC, Mac) vai FinalCut Pro (Mac) un skaņas apstrādes programmas Adobe Audition (PC, Mac) vai SoundtrackPro (Mac).

Otrā semestra laikā students padziļināti iepazīstas ar digitālā video daudzslāņu montāžas iespējām, video attēla  iegūšanu filmējot uz iztaupāmajiem foniem. Montē paša filmētu videodarbu (30-120sek). Apgūst video attēla pēcapstrādes programmas AdobeAfter Effects (PC, Mac) vai Motion (Mac). Pēc izvēles var apgūt pamatus profesionālajā pēcapstrādes programmā NukeStudio Pro (PC, Mac).

Kerija Arne "Labdien" digitālā video montāža, KAS II kurss

Trīsdimensiju datorgrafika
Pasniedzējs Aldis Kopštāls

Pirmā semestra laikā students iepazīstas ar 3d programmu vidi, mācās modelēt objektus, pārzināt materialitātes attēlošanas iespējas, gaismēnu vedošanu un attēla iegūšanu (renderēšanu). Mācās divkājainas figūras modelēšanas un animācijas pamatus. Semestra uzdevums “Divkājainas figūras animācija (30sek)”.

Otrā semestra laikā students, izmantojot 3d programmu vidi, mācās iegūt 3d modeli no fotoattēlu kopas (fotogrammetrija) un veidot tēla animācijas. Noslēgumā veido videodarbu (30-120sek).

 

Ilzes Ances Kazakas veidots 3D modelis, KAS III kurss

Skaņa
Pasniedzējs Reinis Semēvics

Skaņas kā medija padziļināta izpēte un apzināšana laikmetīgās mākslas kontekstā. Skaņas ieraksts, noformēšana un atskaņošana. Džinglu un skaņu tēmu producēšana. Saprast skaņas ietekmi uz attēlu. Darbs ar skaņas apstrādes un producēšanas programmām (Adobe Audition, Ableton Live).

Jaukto mediju kompozīcija
Pasniedzējs Armands Zelčs

Šis kurss piedāvā studentiem iespēju darboties un attīstīt savas spējas ārpus piesaistes kādai konkrētai stājmākslas disciplīnai. Kursa uzsvars tiek likts uz radošumu un individualitāti, kas tiek atbalstīta regulāras konsultācijās ar pasniedzēju un studiju diskusijās. Kurss dod iespēju strādāt dažādās disciplīnās vai arī vairāk tradicionāli noteiktās teorijas praksēs. Attiecīgās kritiskās kā arī teorētiskās debates ir iespēja jau studiju laikā veidot savu, individuālu skatījumu. Mērķis ir ļaut ieraudzīt un izpētīt dažādas pieejas mākslas radīšanas procesam un praksē kopā ar tehnisko atbalstu, ko sniedz paralēlās lekcijas, radīt aizvien ambiciozākus projektus iesaistot tajos dažādas mākslinieciskas tehnikas un medijus. Studentu tehniskās zināšanas tiek papildinātas paralēlās nodarbībās, kas ļauj apgūt iemaņas darbam ar dažāda veida materiāliem un ierīcēm, bet izvēlētās tēmas, kuru pamatā ir eksperimentēšana ar idejām, konteksta pētījumi, tiek pārbaudītas savstarpējās diskusijās pasniedzēja klātbūtnē.

Paplašinātā realitāte
Pasniedzējs Alvis Misjuns

Kursa laikā tiks izstrādāta interaktīva virtuālās vai papildinātās realitātes pieredze. Veidojot darbu, tiks iepazīta 3D datorgrafikas tehniskā puse, kas saistās ar 3D skenēto vai modelēto objektu pielāgošanu paplašinātajai realitātei. Izstrādājot virtuālās realitātes pieredzi, tiks izmantots "Unreal Engine" spēļu dzinējs. Tā mērķa platforma būs virtuālās realitātes galvas displejs. Veidojot papildinātās realitātes darbu, tiks izmantots tīmekļa ietvars "A-Frame", kurš darbojas uz gandrīz visām viedierīcēm. 

Gaisma
Pasniedzējs Gints Gabrāns

Kursa mērķis ir parādīt gaismas fundamentālo lomu vizuālās kultūras un pasaules izziņas vēsturē. Iepazīstināt ar gaismas mūsdienu tehnoloģijām, tehniskajiem līdzekļiem un paņēmieniem, ko iespējams izmantot savā mākslinieciskajā praksē. Kursa beidzēji zinās kā darbojas gaismas un optikas pamatlikumi. Būs iepazīstināti ar daudzveidīgām uz optiku, elekromagnētiskiem viļņiem un gaismas kvantiem bāzētām tehnoloģijām, tehniskajiem līdzekļiem un paņēmieniem. Tas ļaus plānot un izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un optimālus līdzekļus  mākslinieciskās idejas realizācijai.

kustība  attēls  skaņa

Built with Berta.me