K A S

Izstāde "Mūžība tavās acīs un citas šausmas"
18.05.2018.-24.05.2018.

Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30

Mākslinieki – Linda Stūre, Miķelis Mūrnieks, Dārta Laila Galvāne, Valters Mednieks (KAS III kurss)

Jaunie mākslinieki ar simbolu, dzejas un vēstuļu palīdzību konstruē 20. gs. pirmās puses pārdzīvojuma, personības un laikmeta sintēzi izstādē “Mūžība tavās acīs un citas šausmas”. KAS studenti ielūkojas gadsimta sākuma pārdzīvojumos ar šodienas skatienu, kam iepriekšējo laiku dvēseles sāpes var šķist gan pazīstamas, gan pārsteidzošas, gan varbūt melodramatiski banālas.

20. gadsimta sākums bija straujš spēju pārmaiņu laiks, kur vienuviet sadzīvoja it pretēji pasaules uzskati, mākslas un literatūras virzieni. Dažādos dvēseles stāvokļus visspilgtāk un pārdrošāk, šķiet, izdzīvoja tieši rakstnieki un dzejnieki, turklāt literātiem nereti piemitusi vajadzība nemitīgi atrasties sakāpinātu jūtu varā, pielāgot savu dzīvi un ikdienu daiļradei. 

Katrs izstādes dalībnieks aktualizē kādu epizodi latviešu literatūras vēsturē – Emīlija Benjamiņa, Vilis Lācis, Austra Skujiņa, Valdis Grēviņš, Arveds Švābe, Marija un Viktors Eglīši, Anna Brigadere un Fallijs – tās ir vēsturiskas personības, ko sevī ierāva un nereti arī saplosīja laikmets un pašu cilvēcīgās kaislības. Tā nospiedumi vietām rodami arī viņu daiļradē.

kustība  attēls  skaņa

Built with Berta.me