Komunikāciju grafika
Armands Zelčs


Kursu veido – teorētiskās lekcijas, praktiskās nodarbības, izmantojot un papildus apgūstot nepieciešamo programmatūru (Adobe Indesign) studiju uzdevumu veikšanai. Teorētiskajās lekcijās un semināros tiek apgūti 
dizaingrafikas veidošanas pamatprincipi, analizēti tās valodas pamatelementi, kompozīcijas uzbūve un pielietojuma specifika dažādos iespieddarbos. Diskusijās pasniedzēja uzraudzībā no kritiska skatapunkta tiek aplūkoti un analizēti studentu darbu rezultāti un apgūstamo tēmu atspoguļojoši piemēri. Semestra laikā studentiem, atkarībā no iepriekšējās sagatavotības, tiek uzdoti vairāki īsi, iemaņas attīstoši uzdevumi vai semestra pamatuzdevums. Tas tiek veidots apjomīgs, kontekstuāli vienots ar apgūstamajām zināšanām. Semestra nobeiguma darbs tiek izgatavots materiālā un prezentēts noslēguma skatē.

Paula Antenišķe "Palīglīnijas"
500 zīmējumi bez rokām ar flomasteriem
II kurss
2021

Grieta Vītoliņa "Multicopy"
500 A4 lapas, krāsainie zīmuļi
II kurss
2021

Kustība  Attēls  Skaņa

Built with Berta.me