Skaņa
Reinis Semēvics

Skaņas kā medija padziļināta izpēte un apzināšana laikmetīgās mākslas kontekstā. Skaņas ieraksts, noformēšana un atskaņošana. Džinglu un skaņu tēmu producēšana. Saprast skaņas ietekmi uz attēlu. Darbs ar skaņas apstrādes un producēšanas programmām (Adobe Audition, Ableton Live).

Līva Priedīte
Skaņas kompozīcija - n
ovērot kādu darbību vai parādību dabā, piefiksēt to un radīt skanisku pavadījumu Abelton Live un Adobe Audition
II kurss
2023

Kustība  Attēls  Skaņa

Built with Berta.me