Tipogrāfija un forma
Ivs Zenne

Poligrāfija un izdevējdarbība kopš Johana Gūtenberga ieviestās grāmatu iespiešanas tehnoloģijas ir attīstījusies un, sevišķi pēdējos divdesmit gados, krietni mainījusies. Datortehnoloģijas saīsinājušas un atvieglojusi izdevējdarbību un ielikusi dizainera-mākslinieka rokās gandrīz visu pirmsdrukas sagatavošanu, vienlaikus izvirzot augstas prasības gan par drukas procesu, gan datorsalikuma pamatprincipu pārzināšanā.

Kursā pētām un apgūstam izdevējdarbību no mākslinieka viedokļa – kā, respektējot dažādu drukas tehnoloģiju, materiālu un datorprogrammatūru prasības, panākt sev vēlamu rezultātu poligrāfijā. Apgūstam jaunākās iespējas publikāciju eksponēšanai digitālajā vidē. Vienlaikus cenšamies kopt tipografikas jeb burtveidolu un to salikumu grafisko valodu.

Anna Rudze - Filmas titri
III kurss
2020

Lelde Gasjūna

III kurss
2021

Kustība  Attēls  Skaņa

Built with Berta.me