Virtuālā un papildinātā realitāte
Alvis Misjuns

Kursa laikā strādās ar tādiem spēļu dzinējiem kā "Unreal Engine" vai "Unity" un tīmekļa ietvaru "A-Frame". Ar "Unreal Ungine" vai "Unity" tiks veidota 3D interaktīva kompozīcija, kas piedzīvojama caur virtuālās realitātes brillēm. 
Izmantojot tīmekļa ietvaru "A-Frame", tiks izveidota papildinātās realitātes kompozīcija, kas lietojama caur interneta pārlūku.

Terēze Talita Rozenblate
III kurss
2020

Ilze Rucka
III kurss
2020

Ieva Treija
III kurss
2020

Kustība  Attēls  Skaņa

Built with Berta.me